SPF JAARBERICHT 2022 INHOUD

Disclaimer

De in dit jaarbericht verstrekte informatie van stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de deelnemers algemene informatie te verschaffen.

De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruikt van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services BV), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van informatie.

Rechten kunnen uitsluitend wordt ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.