SPF JAARBERICHT 2022 INHOUD
 • De samenstelling
  van het bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit tien stemgerechtigde leden die allen door het bestuur worden benoemd. Door de werkgevers (SABIC Europe BV, SABIC Limburg BV, SABIC Capital BV, SABIC Innovative Plastics BV, SABIC Global Technologies BV, SHPP BV, SHPP Sales BV en SHPP Global Technologies BV) worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De onafhankelijke voorzitter en de twee externe bestuursprofessionals worden door het bestuur benoemd.

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Het dagelijks bestuur behandelt dagelijkse (uitvoerings)aangelegenheden, voortkomend uit beleidskeuzes en passend binnen de door het bestuur gegeven kaders.

Samenstelling

 • Bestuur_KortewegArnout_1a
  Arnout
  Korteweg

  Voorzitter
  Externe onafhankelijke adviseur

 • Bestuur_Kaasenbrood Stuf
  Stuf
  Kaasenbrood

  plv. Voorzitter
  Benoemd na verkiezing
  uit en door de pensioengerechtigden

 • Bestuur_Gisbergen van Jos
  Jos
  van Gisbergen

  Voorgedragen
  door werkgever

 • Bestuur_Leon Jacobs
  Leon
  Jacobs

  Voorgedragen
  door werkgever

 • Moorsel
  John
  van moorsel

  Voorgedragen
  door werkgever

 • Bestuur_Verwoort Giselle
  Giselle
  Verwoort

  Voorgedragen
  door de ondernemingsraden

 • Bestuur_Schiewer Rudger
  Rudger
  Schiewer

  Voorgedragen
  door de ondernemingsraden

 • Bestuur_Grin Willem
  Willem
  Grin

  Benoemd na verkiezing
  uit en door de pensioengerechtigden

 • Bestuur_PetersAngela-004
  Angela
  Peters

  Benoemd door
  het bestuur – bestuursprofessionals

 • Kim Haasbroek
  Kim
  Haasbroek

  Benoemd door
  het bestuur – bestuursprofessionals

 • Maurice Pelsers 4
  Maurice
  Pelsers

  Voorgedragen
  door werkgever

Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van de oordelen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan en de daarbij geconstateerde bevindingen en aanbevelingen. Een aantal bevindingen en aanbevelingen zullen in 2023 leiden tot acties van het bestuur.

De complete reactie van het bestuur op de oordelen van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2022 van SPF (PDF). Dit is ook te vinden op de website van SPF.