SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD
  • De samenstelling
    van het bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit tien stemgerechtigde leden die allen door het bestuur worden benoemd. Door de werkgevers (SABIC Europe BV, SABIC Limburg BV, SABIC Capital BV, SABIC Innovative Plastics en SABIC Global Technologies BV) worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De onafhankelijke voorzitter en de twee externe bestuursprofessionals worden door het bestuur benoemd.

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Het dagelijks bestuur behandelt dagelijkse (uitvoerings)aangelegenheden, voortkomend uit beleidskeuzes en passend binnen de door het bestuur gegeven kaders.

Bestuur_2

Samenstelling per mei 2019

v.l.n.r.: Jos van Gisbergen, Marcel Roberts, René Witjes, Arthur Smit (plv. voorzitter), Giselle Verwoort, Guido Croonen, Leon Jacobs, Stuf Kaasenbrood en Pascal Wolters (voorzitter). Niet op de foto: Willem Grin en Dries Nagtegaal.

Externe onafhanklijke adviseur
Pascal Wolters (voorzitter)
Voorgedragen door werkgever
Arthur Smit (plv. voorzitter)
Guido Croonen
Jos van Gisbergen
Leon Jacobs
Voorgedragen door de ondernemingsraden
Giselle Verwoort
René Witjes
Benoemd na verkiezing uit en door de pensioengerechtigden
Willem Grin
Stuf Kaasenbrood
Benoemd door het bestuur – bestuursprofessionals
Dries Nagtegaal
Marcel Roberts

Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van de oordelen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan en de daarbij geconstateerde bevindingen en aanbevelingen. Een aantal bevindingen en aanbevelingen zullen in 2018 leiden tot acties van het bestuur.

De complete reactie van het bestuur op de oordelen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan, en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2018 van SPF. Dit is ook te vinden op de website van SPF.