SPF JAARBERICHT 2016 INHOUD

Dekkingsgraad

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen). Aan het einde van 2016 bedroeg de dekkingsgraad 106,8%. De dekkingsgraad aan het begin van 2016 was 108,4%.

We leggen u graag in onderstaande infographic uit hoe de dekkingsgraad van 2016 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds zich in een reservetekort bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en de pensioenenuitkeringen. Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefde er in 2016 niet gekort te worden.

De beleidsdekkingsgraad is ook bepalend voor het wel of niet indexeren. Aan het einde van 2016 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 102,0%. Gedeeltelijk indexeren is pas toegestaan bij een beleidsdekkingsgraad groter dan 110%.

Herstelplan

SPF heeft begin 2016 een herstelplan moeten opstellen. Een samenvatting van dat herstelplan is te vinden op de website van SPF. Het herstelplan is uitgegaan van de financiële situatie aan het begin van 2016.