SPF JAARBERICHT 2016 INHOUD

Bestuur

 

Het bestuur van het fonds bestaat uit tien stemgerechtigde leden die allen door het bestuur worden benoemd. Door de werkgevers (SABIC Europe BV, SABIC Limburg BV, SABIC Capital BV, SABIC Innovative Plastics en SABIC Global Technologies BV) worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De twee externe bestuursprofessionals worden door het fonds aangesteld.

Bestuur-1

v.l.n.r. Willem Grin, Jos van Gisbergen, Giselle Verwoort, Leon Jacobs (vanaf 2017), Jo Mastenbroek (vz.), Guido Croonen (plv. vz), Dries Nagtegaal, Marcel Roberts, Arthur Smit. Niet op de foto: bestuurslid René Witjes.

Voorgedragen door werkgever
De heer G.M.M. Croonen (plv. voorzitter)
De heer J.G.M. van Gisbergen
De heer L.P. Jacobs (bestuurslid vanaf 12 mei 2017)
De heer A.J. Smit
Voorgedragen door de ondernemingsraden
Mevrouw G. Verwoort
De heer R. Witjes
Gekozen door pensioengerechtigden
De heer W. Grin
De heer J.P. Mastenbroek
Benoemd door het bestuur – bestuursprofessionals
De heer A. Nagtegaal
De heer M.J.E. Roberts
Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de twee externe bestuursprofessionals. Het dagelijks bestuur behandelt dagelijkse (uitvoerings)aangelegenheden, voortkomend uit beleidskeuzes en passend binnen de door het bestuur gegeven kaders.

Ontwikkelingen in het bestuur

Als gevolg van het vertrek van Frank Mortier bij SABIC heeft het SPF bestuur Jo Mastenbroek gekozen als voorzitter.
Leon Jacobs is voorgedragen door de werkgever als gevolg van de vacature die door Frank Mortier werd achtergelaten. Leon Jacobs is afkomstig uit de ‘succession planning pool’ van SPF en beschikte daardoor over de vereiste pensioenopleidingen hetgeen gunstig was in de doorlooptijd. Leon is benoemd door het bestuur en goedgekeurd door DNB en sinds 12 mei 2017 stemgerechtigd als bestuurslid SPF. Hierdoor is het bestuur weer compleet.